MENU
home

Kristus víťaz

R:Kristus Víťaz, Kristus Kráľ náš,
Kristus, Kristus, Vládca náš.

1.Františkovi, najvyššiemu kňazovi,
otcovi všetkého ľudstva.
Život, pokoj a blaho večné

2.Blažené časy nech k nám prídu,
pokoj Kristov prinesú
a na príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
jeho vládu nech nastolia

Noty: zbor,