MENU
home

Za teba áno

1.Nevinný si, odsúdia ťa,
prebodnú a vysmejú ťa,
Opustený dávaš všetko,
vieš o ranách, ktoré dotknú sa ťa, vieš,
vieš, poznáš nás a predsa ideš vpred…
vieš, krv a voda z teba musí tiecť,
výdychom mi dych navraciaš späť,
poznáš ma a predsa šepkáš…

R:(Za teba) Áno, za teba pôjdem.
Hoden si prijať, čo strácam,
svoj život za tvoj dám.

2.Kráčam s tebou, odsúdia ma, viem o ranách, ktoré dotknú sa ma,
viem,
prebodnú a vysmejú ma, viem, poznám ich a predsa idem…
Opustený dávam všetko, viem, krv a voda aj zo mňa musí tiecť,
ľúbiť ťa, cez ľudí vôkol chcem,
keď nevládzem, ma dvíha tvoje…

R:(Za teba) Áno, za teba „pôjdem! Hoden si mi prijať, čo strácam,
svoj život za tvoj dám.

Bridge: Moje ústa máš – hovor, po čom túžiš. Emi Moje nohy máš –
kráčaj, kam len túžiš.
Moje ruky máš – konaj to, čo túžiš.
Moje srdce máš – miluj, ako vieš len ty.

R:(Pre teba) Áno, pošli ma, pôjdem!
Ohlásim
zajatým slobodu, zlomeným nádej dám.