MENU
home

Modlitba pre starkú

1.Matička GBožia, DTy deťom edvakrát milá!C
PoGčúvaj, čo Ti Dteraz rozpoGviem.CG
Nechaj nám Gstarkú,D eaby nám dlho žiCla.
Starká má Gpre mňa Dčasu, koľko Gchcem.CG

R:Starká je Dvľúdna, má CBoží pokoj v Gduši.
Starká sa eo nás s Anikým nedeDlí.D7
Má času Gľúbiť nás, Da enič ju nevyruCší.
Pri nej má Gtýždeň Dsedem nedeGlí.

Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme.
No vieme o tebe ozvi sa na môj hlas.
Nechaj nám starkú, my spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá okrem nás.

Starká je vľúdna, má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás, a nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.