MENU
home

Cestou s nami

S akordami
Čistý text

1.Cestou s Cnami kráčaj, aPane, my nechdceme na mieste Gstáť.
Keď zblúCdime, podaj aruku, keď paddneme, pomôž Gvstať!

R: /: A do Csvetla svojho avoveď, dvoGveď Cnás. G:/

2.Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť. R:

3.Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach. R:

4.Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.
Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá. R: