MENU
home

Otče náš 02

GOtče Cnáš, Gktorý si Dna nebeesiach,
Cposväť sa ameno Dtvoje,
epríď hkráľovsto Ctvoje,
buď avôľa Gtvoja ako Fv nebi, dtak i na azemi.CD
GChlieb náš Ckaždodenný adaj nám ednes
a Codpusť nám anaše Dviny, eako i my hodpúšťame
Csvojim vinníekom a aneuveď nás do GpokušeFnia,
ale dzbav nás zlého, zbav nás A4zléAho.