MENU
home

Otče náš 01

FdgCF
FOtče dnáš, gktorý si na Cnebesiach,
Fposväť sa dmeno gtvoje,C
Fpríď dkráľovgstvo CtvoFje,dgCF
Cbuď vôľa tvoja ako fv nebi, tak i na zemi.
CChlieb náš každodenný fdaj nám dnes
a bbodpusť Cnám bbnaše viCny,
ako i my odpúšťame C7svojim vinníkom a
Fneuveď dnás do gpokušeCnia,
Fale dzbav nás gzlé-CéFho.dgCF