MENU
home

Počúvaj dieťa

1.Nad nami Matka bdie a Ona nám povie čo máme robiť, ako žiť, ako
nebo nestratiť.

R:Počúvaj dieťa, Mama ti šepká, má starosť o každého z nás.
Počúvaj dieťa, Mama ti šepká, tak poslúchni jej starostlivý hlas.

2.Počúvaj teda s láskou jej materinský hlas, že všetkých ľúbi nás
a v nebi čaká na nás.