MENU
home

Mária matka Božia láskavá

R:Mária Matka Božia láskavá,
kráľovnou si sveta celého.
Panna hodná chvály a všetkej úcty,
priveď nás k Ježišovi.