MENU
home

Slávny Boh

R:Slávny Boh, všemocný, majestát ti patrí

1.S vďakou dvíham ruky k nebesám,
K tebe, Pane môj, naveky som tvoj!

2.Z hĺbky srdca, tebe vyznávam,
Celý život svoj, ti dávam.

3.Všetko, čo viem, všetko, čo chcem,
je teba len Všetko, čo mám, tebe odovzdám!

4.Všetko, čo chcem je teba len! Všetko, čo chcem je teba len!
Všetko, čo chcem je teba len! V srdci mi vládni.