MENU
home

Ty si Pánom ty si Kráľom

1.Ty si Pánom, ty si Pánom,
ty si Kráľom, ty si Kráľom,
ó Kráľom je Boh.

R:Pozdvihnime svoje srdcia,
pozdvihnime svoje dlane (ó aleluja)
postavme sa pred tvár Pána a velebme ho.

2.Ty si ten, ktorý bol,
ty si ten, ktorý príde
Ty si tá Láska nekonečná.