MENU
home

Ty si Pánom ty si Kráľom

1.CTy si Pánom, ty si Pánom,
Gty si Kráľom, ty si Kráľom,
aó Kráľom je FBoh.

R:CPozdvihnime svoje srdcia,
Gpozdvihnime svoje dlane (ó aleluja)
apostavme sa pred tvár Pána a velebme Fho.

2.Ty si ten, ktorý bol,
ty si ten, ktorý príde
Ty si tá Láska nekonečná.

Koniec:DPozdvihnime svoje srdcia,
Apozdvihnime svoje dlane (ó aleluja)
hpostavme sa pred tvár Pána a velebme Gho.