MENU
home

Vysoko tam hore na golgote

1.Vysoko tam hore na Golgote, stojí kríž v opustenej samote.
Len anjeli tíško tam zronení do nemej bolesti pohrúžení.
R:Keby som bol býval tam prítomný, horké slzy boli by mi tiekli.
Každú kvapku krvi môjho Krista poľúbal by zo svätého kríža.

2.Krvou mokne sväté drevo kríža, ronia slzy nebeskí duchovia.
Pozerajú tŕňovú korunu, Kristus mocný Pán zomiera pod ňu.
R:Keby som bol býval tam prítomný, nielen slzy boli by mi tiekli,
ale srdce bolo by mi puklo veľkým žiaľom tam pod krížom Jeho.

3.Poď hriešniku hore na Golgotu, vstúp do seba a oľutuj vinu.
Spasiteľ Tvoj do poslednej kvapky, vylial tam krv, aby Ti zmyl hriechy.
R:Tvoje hriechy, iný Ti nezmyje, len krv Krista a slzy úprimné,
ó hriešniku, ľutuj, čiň pokánie, drahé bolo Tvoje vykúpenie.

4.Vysoko tam hore na Golgote stojí kríž v opustenej samote.
Zastav sa tam i Ty hriešna duša, smúť a rmúť nad smrťou Pána Krista.
R:Jeho sväté srdce tam prebodli, vytiekla krv aj z poslednej žily,
to je obeta svätého kríža, daná za hriechy celého sveta.