MENU
home

Dar

1.CZavítal k nám Dten najväčší edar,
Dieťatko skromCné v jasliach vložeDné.
CRadosť máme Dhlbokú v srdeci,
z Božím ľudom Cnavždy sme dedičDmi.

R:GDoprial si Dnám prežívať eVianoc krás,
nech hviera, nádej, Cláska prebýavajú v Dná-á-á-ás.
GA pokoj DBoží, ktorý prevyešuje nás,
hžiari z naších Ctvárí nielen avo Vianočný Dčas. CDe

2.CKaždý rok pred DTebou pri jaseliach
v Betleheme Cs pokorou pokľakneDme.
CDnešný deň DTebe zaspieevame,
že sme vďačný Ca v srdciach Ťa máDme

M:„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,
lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Toto vám bude znamením:
Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“