MENU
home

Čujte, čujte pastieri

O-hoj, bratia, novina.
1.Čujte, čujte, pastieri, čo sa stalo na nebi,
/:nad Betlémom jasná noc oznamuje Božiu moc:/

2.O polnoci zrodila, do jasličiek vložila,
/:krásna panna prečistá, synáčka svojho Krista:/

3.Hor sa bratia, vstávajte,
Bohu vďaky vzdávajte,
/:že sa sveta Pán zrosil, aby nás oslobodil:/

O-hoj, bratia, novina!

Hlasy:
Soprán1
Soprán2
Alt
Tenor
Bas