MENU
home

Búvaj dieťa krásne

S akordami
Čistý text

1.CBúvaj, e/CDieťa F/a7krásG7ne, auloe/Fžené v G2/FjaGsle,
Cbúvaj, G/Cbúvaj, dPachoGľaG7, amilosetivé dJezuGľa!
aBudeG/Hme ťa dkolíFsať, abys, mohol dobGre Cspať.
CJežiG/Cško náš FmiGlý, Caby esa ti dsniGli
Cveľmi Ckrásne C#dimsny, veľdmi Gkrásne C4sny.C

2.Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší,na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika!
My budeme s vami spievať za jasľami,
Synu milému, Synu milému.

3.Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme, na slame a na sene.
Aj vy milé fialky, zaváňajte do ďialky,
zavejte mu vône, Pánovi na tróne,
ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.