MENU
home

Cesta, pravda, život

1.CJeFžiš Ty si Gcesata, veď iba G/Hprostredníctvom CTeba,
a7môžem G/Hprísť k Otcovi do Cneba.
aTy si G/Hpravda čo otCvára moje oči a/Fzaslepené
Ga očisťuje srdce hriechom poškvrneCné. a/F C a/F C

2.Ježiš Ty si cesta, veď iba prostredníctvom Teba,
môžem prísť k Otcovi do neba.
Ty si život pre káždého svätého, kto v Teba verí.
Tvoje slovo živé ovlaží moje pery.

R:aJežiš G6/HTy si mojou F7spásou, si CKráľom na zemi i v nebeGsiach.
EKeď kráčaš po mojom aboku už z niFčoho nemám Gstrach.
aŠťastím G6/Hžiari moje F7srdce, na Cchválu Ti chcem Ghrať.
EHoc na ceste často apadám, Ty mi Fdávaš silu Gvstať
a znovu Ťa nasledoCvať.