MENU
home

Boh je Láska

eBoh Dje eLásH7ka
a ezákon Dlásky enám On H7dal,
emiluj Dblížneho etak ako H7seba,
evraví DJežiš esám.