MENU
home

Anjel

S akordami
Čistý text

1.Bolo to Ckrásne, zostalo Dniečo ev nás,
zneli nám Cbásne a pri tom Dpiesní epár.
Tie roky Clásky v plnosti sD úža esom,
z veže už Canjel odzvonil Dtýmto edvom, zvone D4nímD

2.Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám,
prežiť tak krásne, čas hnaný ku hviezdam.
Dnes vidím lásku, v ktorej som vždy chcel rásť,
bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný…

R:Nech nás C2anjel mocný chráni,
nech náse Boh vždy drží v dlani,
nech nám D4voľDD2kríDdlaC dá.G Nech C2naše dni sú krásne,
nech nám eanjel skladá básne,
nech D4lásDka D2príDde k Cnám.G

3.Ak som bol príliš niekedy nemožný,
odpusť mi v láske, nech smieme byť voľní,
v modlitbe dávam do Božích rúk aj deň,
keď som ťa vločkou nazval a sníval sen, sníval…

4.Leto a hviezdy a nočné ticho v nás,
pamätáš dávno, prešiel už tento čas.
Len vetrík tíško popri nás stále vial,
bolo to krásne jak sa ten príbeh dial, pozri už svitá…