MENU
home

Dovoľ mi blízko dnes stáť ( pre Juraja )

S akordami
Čistý text

AmiDovoľ mi Fblízko dnes Gstáť, dovoľ mi Cpred olFtár s tebouG ísť.
AmiDovoľ Fvziať tvoju Gdlaň, dovoľ mi Císť do BoFžích náGdvorí.

CNa oltár Fsviece a Gplátno čisté, ako Csymbol, čo Fchrániť nás Gmá.
CZo sŕdc nám Fbrieždia Gslová čisté, /: kedy Cdo dlaní FPán nás Gschová :/ G

AmiHovorím Gáno a Ctúžim tam Dísť, ticho Amipretkané Gláskou, Ctie slová Dprijíma.
AmiHovorím Gáno a Cdávam ti Ddlaň, /: svoje Amisrdce ti Gdnes predklaCdám :/.