MENU
home

Dovoľ mi blízko dnes stáť ( pre Juraja )

S akordami
Čistý text

aDovoľ mi Fblízko dnes Gstáť, dovoľ mi Cpred olFtár s tebouG ísť.
aDovoľ Fvziať tvoju Gdlaň, dovoľ mi Císť do BoFžích náGdvorí.

CNa oltár Fsviece a Gplátno čisté, ako Csymbol, čo Fchrániť nás Gmá.
CZo sŕdc nám Fbrieždia Gslová čisté, /: kedy Cdo dlaní FPán nás Gschová :/ G

aHovorím Gáno a Ctúžim tam Dísť, ticho apretkané Gláskou, Ctie slová Dprijíma.
aHovorím Gáno a Cdávam ti Ddlaň, /: svoje asrdce ti Gdnes predklaCdám :/.