MENU
home

Hymna lásky

1.CKeby som aj eľudskými jazykmi, Ganjelskými Dhovoril,
Ca keby som dar eprorokovať mal a Dvšetky tajomstvá poznal,
Ca keby som aj etakú vieru mal, Dže by som vrchy prenášal,
Ca rozdal všetok emajetok svoj, telo Dv upálenie dal.

2.CA keby som pri tom elásky nemal, Dnič mi to neosoží, (Bez lásky)
Cbol by som len ako ecvendžiaci kov, Dbez lásky by som bol ničím. (Bez lásky)
CA keby som pri tom elásky nemal, Dnič mi to neosoží, (Bez lásky)
Cbol by som len ako ezuniaci zvon, Dbez lásky by som bol ničim.

R:Láska je etrpezlivá, Cdobrotivá,
Gnenadúva sa, nezáviDdí.
Láska sa enepýši, nie je Cneslušná
Ga prospech svoj nehľaDdá.
Pravde sa eraduje, na zlé Cnemyslí a Gnepravosť ju neteDší

M:Všetko Cznáša, Všetko everí,
Všetko Gdúfa a všetko vydrDží.