MENU
home

Gore gwiazda

1.Gore gwiazda Jezusowi w obłoku w obłoku
Józef z Pannou asystują przy boku, przy boku

R:Hejże ino dyna, dyna,
narodził się Bóg dziecina, W Betlejem, w Betlejem

2.Wół i osioł w parze służą przy żłobie,
przy żłobie Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

3.Pastuszkowie z podarunki przybiegli,
przybiegli W koło szopę o północy oblegli, oblegli

4.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
te dziwy Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

5.Anioł Pański kuranciki, wycina,
wycina Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

6.Już Maryja Jezuleńka powiła,
powita Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła

7.Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Pannou asystują przy boku, przy boku