MENU
home

Je tichá noc

S akordami
Čistý text

1.CJe tichá noc a Fhviezdy jasne Csvietia
a šíry kraj pokojGným spánkom Cspí.
CVšak v tomto tichu Fna svet prišlo Cdieťa,
v ňom bude eStvoriteľ Hoslávee

2.Nuž Gpoďme, vzdajme, CBohu česť a chválu
za Gmilosť, ktorú v CKristu zjavil nám.

R:aŽe On z veľkej elásky k nám
dsvojho Syna v aobeť dal
CnaHdimdovC7šeFtko CmiGloCval.
GVečný, CslávFny, CNad všetko G7slávny Cje.

Sólo: aŽe z lásky esvojej nám,
dsvojho Syna adal,
že CnaHdimdoC7všeFtko Cnás G7tak miloCval,
On Gslávny CjeF, On CsláG7vny Cje.

3.Z tisícov hviezd, čo na zem z neba žiaria,
sa jedna hviezda tak náramne skvie.
Tá svetu hlása, prišla doba spásy:
On hriechov priniesol odpustenie.

4.Nuž poďme, vzdajme, Bohu česť a chválu
za milosť, ktorú v Kristu zjavil nám. R: