MENU
home

Kríž je znakom spásy

S akordami
Čistý text

R:CKríž je znakom espásy, Fkríž ten dreveGný,
CKristom nesený z elásky, Fkrvou zmáčaGCza nás.

1.CSám si Pane eznášal, Fťarchu našich CvínG.
Csám si sa odedával z Flásky pod svoj Ckríž. R:

2.Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého. R:

3.Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním. R: