MENU
home

Kto som ja?

1. Kto som ja, že sám Najvyšší si ma všíma?
Strateného ma zachránil, s láskou prijíma, s láskou prijíma.

R: Synom spasený, ozaj slobodný, Božie dieťa som, áno, som!

2. Konečne celkom slobodný, v Ňom milosť mám.
Hriechu otročiť nemusím, lebo Ježiš sám zomrel z lásky k nám.

R: Synom spasený, ozaj slobodný, Božie dieťa som, áno, som!
Otec v dome má miesto pre všetkých, Božie dieťa som, áno, som!

M: Ty ma poznáš, nezanecháš, som tým, kým vravíš, že som.
Keď sa stratím, Ty ma hľadáš, som tým, kým vravíš, že som.
Som tým, kým vravíš, že som.