MENU
home

Môj Ježiš

1.AMôj Ježiš, Esi spásou f#a nie je Enik ako DTy.
Chcem v každý A/C#čas, Dtak ako A|Ednes,
f#Teba chváliť, GPán D/F#môj, E4rád.E

2.AMôj Majster, Esi Štítom,
f#záchrancom Esi, Pokoj Dmôj.
Všetko čo A/C#viem, Dvšetko čo A/Emám
f#Tebe dávam, GPán D/F#môj, E4rád.E

R:ASám si môj f#Boh, celá Dzem nech viE4dí.E
ASláva a f#moc majesDtát Ti patE4rí.E
f#Hory pred trónom sa Dskláňajú
a Ty Esám f#vládneš E4slávne.E

ASpievam Ti f#rád, že si DPán môj a E4Kráľ,E
Anavždy chcem f#stáť, Teba Dstále mať E4rád.E
f#Nič nie je viac ako Dláska, čo Edal si …
f#nič nieje viac ako Dláska, čo Edal si Anám.