MENU
home

Neopustíš

S akordami
Čistý text

1.Aj keby som Ašiel dolinami, tam, kde číha smrť,
viem, D2/F#Tvoja láska vyháňa strach.
A aj keď budem Asám čeliť bojom, ktoré život mi dá,
tak D2/F#nevzdám to, veď viem, že Ťa mám.

R:A nebojím sa F#m7zléEéAho, veď môj Boh je F#m7blíEsus4íAzko mňa,
a ak môj Boh je F#m7blíEsus4íAzko, koho sa mám Ebáť, koho sa mám D2báť?

ANie, nie, Ty neopustíš, keď dobre je, či v časoch zlých.
F#m7Nie, nie, Ty neopustíš, keď vánok je, či búrka hrozí.
ENie, nie, Ty neopustíš, D2nie, v žiadnej chvíli ma neoApustíš.

2.Už vidím svetla Ajas, ktoré žiari v srdciach vytrvalých
a D2/F#veniec slávy pripravený.
A raz musí Aprísť zlému koniec, no kým príde ten čas,
chcem D2/F#aby si bol oslávený. R:

M:Už vidím svetla Ajas, ktoré žiari v srdciach vytrvalých
a raz musí F#m7prísť zlému koniec, no kým príde ten čas,
Evždy Ťa budem chváliť, D2vždy Ťa budem chváliť. R: