MENU
home

Oh, happy Day

S akordami
Čistý text

1.D G/D D G/D Oh happy Dday (oh happy G/Dday)
Oh happy Dday (oh happy Hday)
When Jesus Emiwashed (when Jesus Awashed)
When Jesus Emiwashed (when Jesus Awashed)
When Jesus Emiwashed (when Jesus Awashed)
He washed my sins Daway (oh happy Gday)
Oh happy Dday (oh happy Gday)

M:DLa la la la la la la la Gla (La la la la la la la la la), DLa la la la Gla (La la la la la)
HLa la la la la la la la Ela (La la la la la la la la la), HLa la la la la (La la la la Ela)

2.Oh happy Hday (oh happy Eday)
Oh happy Hday (oh happy G#day)
When Jesus C#miwashed (when Jesus F#washed)
When Jesus C#miwashed (when Jesus F#washed)
When Jesus C#miwashed (when Jesus F#washed)
He washed my sins aHway

M:La la la la la la la la la E(La la la la la la la la la), HLa la la la la (La la la la la)

R:D#m11He taught me G#how to C#watch, fight and G#pray, C#fight and G#pray
D#m11And live reG#joicing C#every, everyG#day, C#everyG#day

3.EOh happy Aday (oh happy Dday)
Oh happy Aday (oh happy F#day)
When Jesus Hmiwashed (when Jesus Ewashed)
When Jesus Hmiwashed (when Jesus Ewashed)
When Jesus Hmiwashed (when Jesus Ewashed)
He washed my sins aAway (oh happy Dday)
Oh yeah, I know I’m talking about Ahappy days (oh happy Dday)
Oh yeah, sing it, sing it, Asing it, yeah, yeah (oh happy Dday)
oh yeah, yeah (Goh Dhappy Aday)