MENU
home

Pane príjmi ma

S akordami
Čistý text

1.GPane, Dprijmi ema, srdce zmeň mi hdnes Ty esám.
Prameň milosCti nech ma Dzaplaeví. D
GPane Dspoznal esom, že starosti, čo htrápia ema,
strhnúť vieš Ty CDm tou Láskou, čo Cmoc má. G

R:CViac ma Ddrž v objatí Tvojej Clásky, G
Ctiahni Dma, chcem bližšie k Tebe Gpríahsť.
Na Ckrídlach Dsmiem sa ako orol CvznáGšať,
keď očakávam eviem, Tvoj DDuch mi zjavuCje
DLásku, čo Cmoc má. G

2.GPane, Dprezrieť echcem, uvidieť Ťa htvárou v etvár.
Tvojej Lásky Cmoc túžim Dprežíevať. D
GMyseľ Dpremieeňaj, chcem iba Tvoju hvôľu ežiť,
keď denne meníš Cma Dtou Láskou, čo Cmoc má. G