MENU
home

Pane príjmi ma

S akordami
Čistý text

1.GPane, Dprijmi ema, srdce zmeň mi hdnes Ty esám.
Prameň milosCti nech ma Dzaplavíe.
GPane Dspoznal esom, že starosti, čo htrápia ema,
strhnúť vieš Ty CsámD tou Láskou, čo Cmoc máG.

R:CViac ma Ddrž v objatí Tvojej CláskyG,
Ctiahni maD, chcem bližšie k Tebe Gprísť.
Na Ckrídlach Dsmiem sa ako orol CvznášaťG,
keď Dočakávam eviem, Tvoj Duch mi DzjavujeC
DLásku, čo Cmoc máG.

2.GPane, Dprezrieť echcem, uvidieť Ťa htvárou v etvár.
Tvojej Lásky Cmoc túžim Dprežíevať.
GMyseľ Dpremieeňaj, chcem iba Tvoju hvôľu ežiť,
keď denne meníš Cma Dtou Láskou, čo Cmoc máG.