MENU
home

Skláňam tvár pred Tebou

R:DSkláňam e7 tváDr Gpred TeAbou,
GSvoj Ahriech hDm Gpred seAbouA4A2A,
DOdpusť e7Dm GLáskaAvý,
aOtDče GAš, Gšepkám Ado dlaDní.