MENU
home

Volám Ježiš

cVolám Ježiš príď ku mne Bbzas,
nech Bbláska pohltí G#nás. (2x)

Ako cláva Bbleje sa do hlbín,
gleje sa do hlG#bín.
Tvoja cláska Bbkaždú pýchu borí
ga každé srdce tvoG#rí znovu čistým. (2x)

Koniec:Ja túžim csplynúť, s Tebou gsplynúť,
G#jeden deň Láskou sa D#stať.
Ja túžim csplynúť, s Tebou gsplynúť,
G#naveky pred trónom D#stáť.