MENU
home

Spievaj Pánovi

Spievaj Pánovi, duša spievaj, aleluja, aleluja.
Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja, aleluja.
Bohu spievajme, aleluja, vďaky vzdávajme, aleluja.