MENU
home

Sme tvoje dietky

S akordami
Čistý text

1.C Sme tvoje G dietky, čo Am stoja pred teGbou.
C Každý z nás G túži dotkAmnúť sa ti D rúk.
C Sme tvoje G dietky baAmránka neméGho.
C Na svojho G kráľa nik Am nesmie zabDudnúť.

R:Ty Hm vchádzaš priamo k Em nám,
so svojou Hm láskou sa nás chceš dotkEmnúť.
Srdce ti C dávam zraneAmné do tvojich D rúk.