MENU
home

Sme tvoje dietky

S akordami
Čistý text

1.C Sme tvoje G dietky, čo a stoja pred teGbou.
C Každý z nás G túži dotkanúť sa ti D rúk.
C Sme tvoje G dietky baaránka neméGho.
C Na svojho G kráľa nik a nesmie zabDudnúť.

R:Ty h vchádzaš priamo k e nám,
so svojou Hm láskou sa nás chceš dotkenúť.
Srdce ti C dávam zraneané do tvojich D rúk.