MENU
home

Sľubujem Ti vernosť

A E f# E A
1.Tvoju Aruku držím v svojej tak
nežne silno ako Enikdy doteAraz.
Chvíľa jedinečná, Enevráti sa Aviac.
DA práve Adnes, Dpráve Adnes
chcem ti Epovedať:

R:DSľubujem ti Evernosť,
vždy budem Apri tebe stáť. (pri tebe stáť)
DSľubujem ti Elásku,
len f#tebe, tebe ju Edám.
f#Prosím Adovoľ mi s tebou f#ísť, (s tebou stále ísť)
Dpo Ezvyšok mojich dní. A

A E f# E A

2.AČaká nás mnoho chvíľ,
veľa dobrých dní, Emožno pár Azlých.
A keď čas, Epostriebri nám Avlas,
Dchcem ti Avravieť,
Dchcem ti Avravieť zas a Ezas:

R:DSľubujem ti Evernosť,
vždy budem Apri tebe stáť. (pri tebe stáť)
DSľubujem ti Elásku,
len f#tebe, tebe ju Edám.
f#Prosím Adovoľ mi s tebou f#ísť, (s tebou stále ísť)
Dpo Ezvyšok mojich dní. A