MENU
home

Verný Boh

S akordami
Čistý text

1.HmiNemôžem Dprestať G6myslieť na teba,
Hminemôžem Dsa ťa G6striasť.
HmiSi ako Doheň v mojom G6vnútri, čo páli Hmima, Dpáliš G6ma.

2.HmiSi Dvšetko, čo Gchcem, Hmisi Dvšetko, čo Gmám,
Hmiaj keď Dzdá sa, že Gspíš, ja tvoje meno zavoClám,
proti búrkam, proti tmDám.

R:Si Gverný Boh a Dverný Kráľ, Emidokončíš dielo, Cktoré si vo mne začal.
GVerný Boh, a Dverný kráľ, Eminevzdáš sa snov, ktoré si Cso mnou snívať začal.

M:GOhlásim zo striech, že Dľúbiš mňa a ja ľúbim teba.
EmiOhlásim zo striech, že si Cverný a verný a verný GKráľ.