MENU
home

Verný Boh

S akordami
Čistý text

1.hNemôžem Dprestať G6myslieť na teba,
hnemôžem Dsa ťa G6striasť.
hSi ako Doheň v mojom G6vnútri, čo páli hma, Dpáliš G6ma.

2.hSi Dvšetko, čo Gchcem, hsi Dvšetko, čo Gmám,
haj keď Dzdá sa, že Gspíš, ja tvoje meno zavoClám,
proti búrkam, proti tmDám.

R:Si Gverný Boh a Dverný Kráľ, edokončíš dielo, Cktoré si vo mne začal.
GVerný Boh, a Dverný kráľ, enevzdáš sa snov, ktoré si Cso mnou snívať začal.

M:GOhlásim zo striech, že Dľúbiš mňa a ja ľúbim teba.
eOhlásim zo striech, že si Cverný a verný a verný GKráľ.