MENU
home

Vianočná

1.LáskaDvá Othcová Atvár, eradostDný detsGDsmiech.
GPoAkoj Dpadá edo Ddueší Asneh, Džiari A7zo Dstriech.

2.A7Nie je Dkam sa hponáhAľať, echceme DzastaGviť Dčas.
GAsok Dsvetla eniesť, Dpráeve Asa DzažaGlo v Dnás.

R:A7SpieDvaj, Hspief#vaj, Dspievaj GBoha Dchváľ.
hDnes Asa Gnám DnaroA7dil DnebesADKráľ.

3.Kráľovská noc začína, počuť fanfáry znieť.
Dieťa prichádza, zmeniť má celý náš svet.

4.Nesie nám zvesť sviatočnú, že Boh tak má rád nás,
Láskou pokoril zlo v tento vianočný čas.R:

Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas