MENU
home

Vykročme k jasličkám

1.Vykročme k jasličkám, k Dieťatku malému,
dajme mu svoje dary, cestou nám hviezda žiari,
kráčajme radostne.
2.S piesňami veselé, koledy budú znieť.
Ovečky zvonkami budú hrať,
Pastieri zo sna sa prebúdzať.

R:Glória, Glória spievajme radostne.

3.Betlehem tíško spí, Dieťatko sladko sní.
Ovečky naň dýchajú, zončeky mu cengajú,
hláholia radostne.
4.Tešia sa pastieri, Jezuliatko tíšia.
Mária sa naňho usmieva, a nad nim nebeský chór spieva:

R:Glória, glória, sláva na výsostiach!

Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas