MENU
home

Každý pastier

1.Každý pastier k Betlehemu uteká,
aby videl v jasliach syna človeka.

R:Chváľme ho, spievajme mu, Pánovi jedinému hriešnikom danému.

2.Anjeli ho privítali piesňami,
tmavé nebo zažiarilo nad nami.R:

3.Nekonečne veľká Božia dobrota,
dáva všetkým ľuďom nádej života.R:

Noty: zbor,
Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas