MENU
home

Madona s dieťaťom

1.ePo krásnej Gtvári Dblúdi hsen
Keď ek lícu atúli si Hdieťa.
To ebýva Gvrúcna Dchvíľa hžien,
Keď ev tvári Hkropaje esvietia.

R:GSpí Madona s Ddieťaťom
A eanjel im Cspieva z Hvýšky
GSpí Madona Ds dieťaťom
A eneznámi Hsú si dnes eblízki.

2.Dnes elíha Glíška k Dvtáčahtám
Baeránka azlý vlk dnes Hchráni
Dnes ežiaden Gzúfalec Dnie je hsám
A emáme Hdokorán ebrányR:

3.Hľa zástup hviezdny stráži ju
a krásne piesne jej hrá noc.
Tak skús tiež nájsť Máriu
a nájdeš kľúče od Vianoc.R:

Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas