MENU
home

Nanebovzatá

1.eChvalim Cvelebím ťa DMáriGa, eMatka CBožia, DMatka nádherGná.
eo Tvoju Clásku sa DopieGram, keď ruCženec v rukách Dmám, viem že nie som Gsám,

R: Teba CSyn Tvoj s Dláskou Gdo neba si vzal, na hlaCvu koDrunu zo Gzlatých hviezd Ti dal,
a pod hnohy mesiac estrieborný, do slnCka ťa zaoDdial. V nebi Cvšetci DkráľoGvnou ťa volajú,
na zeCmi ti Dvrúcne Gvďaky vzdávajú, každý hchápe, že ty ejediná byt kráCľovnou Dsveta si hodGná.

2.Láskavá a plná milosti, k svojim deťom skláňaš nežnú tvár.
vo svojich modlitbách pros za nás, Matka lásky nesmiernej, pre nás stvorenej.

R: Teba CSyn Tvoj s Dláskou Gdo neba si vzal, na hlaCvu koDrunu zo Gzlatých hviezd Ti dal,
a pod hnohy mesiac estrieborný, do slnCka ťa zaoDdial. V nebi Cvšetci DkráľoGvnou ťa volajú,
na zeCmi ti Dvrúcne Gvďaky vzdávajú, každý hchápe, že ty ejediná byt kráCľovnou Dsveta si hodGná.

3.Sláva dnes patrí ti Mária, že si svojho
syna dala nám, za tvoju pokoru za lásku,
ty si hviezda nádeje, čo prichádza k nám!