MENU
home

Prehltnutý smútkom

S akordami
Čistý text

1. ePrehltnutý Csmútkom a Dpokorený túžbou G4nájsť Ťa,
Gpočítal som Dľudí, ktorí Cusmiali sa na mňa.
eCez tie Ctváre plné Djamôk smiechoG4výchG
ehľadal a Cnašiel som Ťa Dv domcoch tlčúcich.  (Jéijeijé)

R:GTy si v Dnich, áno eviem to, bývaš Ctam.
GKdesi Dv hĺbke ľudských eduší máš svoj Cchrám.
GA ja Dtam, na tom emieste Cknôtik zapálený Gmá á Dá á áeámC
a ty si etam.