MENU
home

Prehltnutý smútkom

S akordami
Čistý text

1. EmiPrehltnutý Csmútkom a Dpokorený túžbou G4nájsť Ťa,
Gpočítal som Dľudí, ktorí Cusmiali sa na mňa.
EmiCez tie Ctváre plné Djamôk smiechoG4výchG
Emihľadal a Cnašiel som Ťa Dv domcoch tlčúcich.  (Jéijeijé)

R:GTy si v Dnich, áno Emiviem to, bývaš Ctam.
GKdesi Dv hĺbke ľudských Emiduší máš svoj Cchrám.
GA ja Dtam, na tom Emimieste Cknôtik zapálený Gmá á Dá á áEmiámC
a ty si Emitam.