MENU
home

Chlieb Ti a víno prinášame

R:dChlieb Ti CdCno dprinágšaAme,
dprijmi tie Bdary, FproGmi7Ami7ídme. :/

1.gMám prázdne C7ruky, Pane, Fže dskutkom gsom aich BnenaCplFnil.
gMám ťažké C7nohy, Pane, Fk blížgneamu gsom Fsa BneprigblíAžil.    

2.Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.    

3.Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, bys‘ láskou srdcia nám naplnil.