MENU
home

Chlieb Ti a víno prinášame

R:DmiChlieb Ti CDmiCno DmiprináGmišaAme,
Dmiprijmi tie Bdary, FproGmi7Ami7íDmime. :/

1.GmiMám prázdne C7ruky, Pane, Fže Dmiskutkom Gmisom Amiich BnenaCplFnil.
GmiMám ťažké C7nohy, Pane, Fk blížGmineAmimu Gmisom Fsa BnepriGmiblíAžil.    

2.Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.    

3.Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, bys‘ láskou srdcia nám naplnil.