MENU
home

Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou

S akordami
Čistý text

1. DJežiš, Dmôj, pred DTvojou stojím Dobetou,
Gstal si sa Dbláznom, Gzomrieť si Ašiel.
DMnohokrát ja Džasnem, ako Dmáš nás rád
Gstojím tu dnes Aešte Draz, Gstojím tu dnes Aešte Draz.

R:Dznova hľadím Gna kríž, kde si Dsvoj život Adal.
Som Dpokorený, Gláskou srdce Dzlomené Amám.
HmiZnova ďakuDjem Ti, Dďakujem, svoj Aživot Ti Ddám.

2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi,
nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však ja žasnem ako máš ma rád
a chválu Ti vzdám ešte raz, chválu Ti vzdám ešte raz.

3. /: GVďaka za Tvoj Akríž, Dvďaka za Tvoj kríž,
Gvďaka za Tvoj Akríž, priateľ Dmôj. :/