MENU
home

Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou

S akordami
Čistý text

1.DJežiš, A/Dmôj, pred G/DTvojou stojím Dobetou,
Gstal si sa D/F#bláznom, Gzomrieť si A4šiel.A
DMnohoA/Dkrát ja G/Džasnem, ako Dmáš nás rád
Gstojím tu dnes A4ešte Draz, Gstojím tu dnes A4ešte Draz.

R:D/F#znova hľadím Gna kríž, kde si D/F#svoj život A4dal.A
Som D/F#pokorený, Gláskou srdce D/F#zlomené A4mám.A
h7Znova ďakuejem Ti, D/F#ďakujem, svoj Aživot Ti Gdám.A4D

2.DNajvyšA/Dší si G/Dteraz Ježiš, Dna nebi,
Gnebeský D/F#vládca, raz Gbudem tam A4stáť.A
DTeraz A/Dvšak ja G/Džasnem ako Dmáš ma rád,
a Gchválu Ti vzdám A4ešte Draz, Gchválu Ti vzdám A4ešte Draz.

M:GVďaka za Tvoj A4kríž,A Dvďaka za Tvoj h7kríž,
Gvďaka za Tvoj A4kríž, Apriateľ Dmôj.