MENU
home

Dvíham

1.Dvíham k Tebe, Pane môj,
s láskou celý život svoj,
taký, aký je, aký je.

R:Odovzdám viac, ako viem odovzdať,
nič si nenechám.
Odovzdám, celé to, kým som a čo viem,
všetko Tebe dám,
do Tvojich rúk, Tvojich rúk.