MENU
home

Dvíham

1.D2DvíD2/C#ham D2/Hk Tebe, Pane D2/Gmôj,
D2s lásD2/C#kou D2/Hcelý život D2/Gsvoj,
taký, aký je, aký je.

R:Odovzdám viac, ako viem odovzdať,
nič si nenechám.
Odovzdám, celé to, kým som a čo viem,
všetko Tebe dám,
do Tvojich rúk, Tvojich rúk.