MENU
home

Daj mi výhľad

1.Teba, CBože môj, hľadám a Gvyzerám
daj mi Fvýhľad aodkiaľ vidíš Gsvet.
Len ty CBože môj, si mojou Gzáchranou
daj mi Fmúdrosť, ty a vieš čo robiť Gmám

2.Teba, Bože môj, hľadám a vyzerám
daj mi výhľad odkiaľ vidíš svet
Len ty, Bože môj, si mojou záchranou
daj mi múdrosť, ty vieš kam kráčať mám

R:Zo všetFkých síl dteba Glen
naveFky nech dmiluGjem
Si mojou Fskalou, dsi môj GPán
od Cvekov navždy Fnech teba GmiluCjem

AleFluja, dkraľuj Gnám
AleFluja, dkraľuj Gnám
AleFluja, dkraľuj Gnám
si Ckráľom naveFky, aleGluCja