MENU
home

Ježiš stačíš mi sám

S akordami
Čistý text

1. e Odmenou je C Pán, tým čo v ňom majú G nádej D. e A tým čo hľadaCjú samé dobré veci GD. Aj v skúškach C dní chcem D zostať s e ním, neDhľadím C späť, som e slobodDný.

R: G Ježiš stačíš mi sám, e Ježiš stačíš mi D sám C, všetko v tebe mDám viac neechcCem, všetko v tebe D mám.

2.S prosbou prichádzam, chcem radosť prežívať, všetko s ním chcem zažívam a v nebi domov mať. Aj v chvíľach zlých chcem byť verný, Ježiš je tu, buď oslávený.

R:

M: Od teraz túžim s Ježišom kráčať /:nehľadím späť:/ 2x
Kríž je mi spásou svet slávou márnou /:nehľadím späť:/ 2x