MENU
home

Čo hľadáte

1.fČo hľaEbadd9/Fdáte fživého
Abv tmavom Abkúte skafly?
Choďte, vravte Ab>vo svete:
Ebz mŕtvych vstal! Je Csus4s vaCmi!

fV hrobe Ebadd9/Fnechal fotázky
Abtých, čo Ebveriť fnechcú.
Zmenil temno Abna svetlo,
Ebdvíha, tých čo Csus4klesCnú.

fNám dáva príkaz
f7lásky, jednoEbadd9/Fty.
fOn v nej aj vždy Abžiari
cv prítmi všedných bbdní.

FNádej nám vlieva
f7jeho slovo Ebadd9/Fdnes:
fkto verí, žiť Abbude!
cNestratí svoj Bblesk.

Ako zrnko pod hlinou,
nový život skrýva,
nesmrteľnej pravdy svet
vo mne, v tebe býva.

Hladné ústa sýtiť
chlebom nestačí.
Zmŕtvychvstalý robí
chodník v bodľačí.

Nám dáva príkaz
lásky, jednoty.
On v nej aj vždy žiari
v prítmi všedných dní.

Nádej nám vlieva
jeho slovo dnes:
kto verí, žiť bude!
Nestratí svoj lesk.

Nádej nám vlieva
jeho slovo dnes:
kto verí, žiť bude!
Nestratí svoj lesk.

Via lucis 2009