MENU
home

Premeň ma

1.ESpolu s vínom a g#chlebom Aprinášam Ti, Pane, Eseba.
Spolu s c#vínom a g#chlebom htúžim premeniť sa v C#Teba.
Chcem sa f#dívať na svet Tvojimi Hočami
a ľuďom Epriniesť Ťa Emaj7 svojimi E7rukami.
Ó Apremeň ma, prosím Cpremeň ma…

R:B/CSrdce Cláskou Fspáľ,
veď ma Dmilosťou životom gneistým.
Ty anádej Adávaš dnám,
stačí B/Gvnímať denne F/Ahlas,
čo Bjediný B/Cpovedie Fnás. aH7

2.Keď sa Evíno s g#chlebom Apremení na Tvoje Etelo,
zrakom c#viery Ťa g#vidím, hsvoju lásku dávaš C#vrelo.
Chcem sa f#dívať na svet Tvojimi Hočami
a ľuďom Epriniesť Ťa Emaj7 svojimi E7rukami.
Ó Apremeň ma, prosím Cpremeň ma…