MENU
home

Prijmi tieto naše dary

1.DPrijmi tieto Anaše dary, HmiPaneD7, Gukry sa vo Emivíne a v chleA4be.A
D
Nech sa naša F#túžba skutkom Hmistane, Dtieto dary Gnesieme z Alásky ku TeDbe.

2.Táto obeť je obetou všetkých, ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť.