MENU
home

Toto sú dni Eliáša

1.GToto sú dni CEliáša, keď Gpreniká Dsvet Pánov Ghlas.
Toto sú dni, keď Tvoj Csluha Mojžiš, Gobnovil Dzákon Tvoj Gzas.
hmiHoci sú dni veľkej emiskúšky, keď Chlad, temno vzpiera sa v Dnás,
sme Gstále tým hlasom na Cpúšti kričiac:„Tak Gpriprav sa, Dprichádza GPán!“

R:Hľa vchádza GPán na oblakoch k Cnám
ako slnka Gjas, poľnica už Dznie.
Zdvihni Ghlas, je tu milostivý Cčas,
zo Siona Gspása Dpríde k Gnám.

2.Toto sú dni Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
Toto sú dni, keď Tvoj sluha Dávid, zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás
a my sme tí pozvaní Jemu slúžiť a oznámiť, čo zveril nám.