MENU
home

Ty si svetlo

1.EKeď som sám f#7a keď kráčam E/G#tmavým údoAlím,
c#7moje dni sú Hplné veľkých Astrát. g#7 A g#7 A H
EZavolám f#7meno Ježiš a E/G#Teba vyvýAšim,
hneď c#7iste viem, že Hbudeš pri mne Astáť. g#7 A g#7 A H

R:ETy si svetlo, f#7ktoré svieti v E/G#nekonečných Atmách.
ETy si skala, f#7na ktorej vždy E/G#môžem pevne Astáť.
c#7Ty si Alfa Ha Omega, E/G#prvý, posledAný,
HJežiš (Ježiš), AJežiš (Ježiš), HJežiš (Ježiš), Ty si AKráľ! g#7 A g#7 A H

2.EKeď sa zdá, f#7že nad hriechom len E/G#ťažko víťaAzím,
c#7cítim, že už Hnemám viacej Asíl. g#7 A g#7 A H
EZavolám f#7meno Ježiš a E/G#Teba vyvýAšim,
hneď c#7iste viem, že Hs Tebou obstoAjím. g#7 A g#7 A H