MENU
home

Ty si svetlo

1.EKeď som sám f#⁷a keď kráčam E/G#tmavým údoAlím,
c#⁷moje dni sú Hplné veľkých Astrát. g#⁷ A g#⁷ A H
EZavolám f#⁷meno Ježiš a E/G#Teba vyvýAšim,
hneď c#⁷iste viem, že Hbudeš pri mne Astáť. g#⁷ A g#⁷ A H

R:ETy si svetlo, f#⁷ktoré svieti v E/G#nekonečných Atmách.
ETy si skala, f#⁷na ktorej vždy E/G#môžem pevne Astáť.
c#⁷Ty si Alfa Ha Omega, E/G#prvý, posledAný,
HJežiš (Ježiš), AJežiš (Ježiš), HJežiš (Ježiš), Ty si AKráľ! g#⁷ A g#⁷ A H

2.EKeď sa zdá, f#⁷že nad hriechom len E/G#ťažko víťaAzím,
c#⁷cítim, že už Hnemám viacej Asíl. g#⁷ A g#⁷ A H
EZavolám f#⁷meno Ježiš a E/G#Teba vyvýAšim,
hneď c#⁷iste viem, že Hs Tebou obstoAjím. g#⁷ A g#⁷ A H