MENU
home

Víťaz ľudských sĺz

1.GVíťaz ľudských sĺz a D/Gteplo detských hviezd,
Cnežnosť dobrých rúk a D4pokoj všetkých Dciest.
GStále mladý Boh cez D/Gveky, čo má Zem,
Cv nich si nazval a9sám seba D7LásDka.

R:GObjímaš nás CspáEmisou,
CpoblúdeGných Cdo našich Dbied,
Gdcéry, synov, čo si f#vnieesol
CDuchom SväGtým Cdo svojich Dbrán zas Gspäť.

2.Každý svoj má čas
a v ňom si skrýva svet,
priateľstvo a sny,
úprimnosť a smiech.
Vložil si svoj svet do tejto ríše sŕdc
a Ty si v nej Boh – živá Láska.

CeDE

3.ASkúsme všetci dať ten Ekúsok vlastných síl,
Dnech je lepší svet a E4my sme menej Ezlí.
ANech je Kristus v nás tak Eblízko ako brat.
DV ňom sa dáva h7Boh, naša E4LásEka.

R:AObjímaš nás Dspáf#sou,
DpoblúdeAných Ddo našich Ebied,
Adcéry, synov, čo si g#vnief#sol
DDuchom SväAtým Ddo svojich Ebrán zas Aspäť.